Είμαι ο Βραθίδαθ και είμαι (ακόμα) καλά!

Γειά θαθ! Είμαι ο Βραθίδαθ, που ίθωθ κάποιοι με είχατε γνωρίθει θτιθ θελίδεθ των παλιών μαθ πι-ντι-εφθ. Ναι, εκείνοθ. Ο Γκοθάθ.

goth

Τα παιδιά μου είχαν πει για το θάητ, μου είχαν εκθηγήθει πωθ δέν είχε νόημα να παραμένουμε προθκολλημένοι θε τεχνολογίεθ του παρελθόντοθ, αλλά… Εντάκθει… Δεν θεωρώ πωθ το ιντερνέτ και τα θάητθ του, όθο καλά και αν είναι, μπορούν να θιγκρηθούν με την καλαίθθητη δομή των πθιφηακών θελίδων. Με την καμία.

Έτθι, επέλεκθα να απέχω. Με έτρωγε, όμωθ, μία εθωτερική επιθυμία, μια θτιθ τόθεθ να μπορώ να μοιράδομαι τιθ θκέπθειθ, τιθ ανηθυχίεθ, τουθ πόνουθ και τουθ καημούθ μου με άλλουθ ομοϊδεάτεθ.

Μπορεί να μεθολάβηθαν χρόνια μα, να’μαι, επέθτρεπθα.

American_goths

Κθέρω, χεθτήκατε.

Είπα να το πω.

Άντε, τα λέμε και πάλι κάποια θτιγμή θτο μέλλον, με πιο θοβαρά και “βαθιά” ποθτάκια.

Ειλικρινά δικόθ θαθ,
Βραθίδαθ

You should also read: